Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Întrebări frecvente

Care sunt obligaţiile angajatorilor în cazul concedierilor colective?

In cazul concedierilor colective, angajatorii au obligaţia să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea şomajului şi prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri.
Angajatorii   sunt  obligaţi   sa  acorde  preaviz,   conform  prevederilor  Codului  muncii   sau  ale contractului colectiv de munca, angajaţilor care urmează sa fie disponibilizaţi.

Ce stimulente financiare au angajatorii care încadrează în muncă persoane cu handicap?

Angajatorii care încadrează persoane cu handicap beneficiază de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare beneficiază care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani.

Ce documente sunt necesare angajatorilor care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţei de vară?

Angajatorii încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor, o convenţie şi depun o cerere însoţită de următoarele documente:

In ce condiţii angajatorii beneficiază de stimulentul financiar lunar acordat pentru angajarea elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţei de vară?

Pentru a beneficia de stimulentul financiar, angajatorii trebuie ca, pe perioada vacanţelor stabilite potrivit legii, să încadreze în muncă elevi şi studenţi în baza:
a)  unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata
vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial;
b)  unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală
sau mai mică decât durata vacanţei.

Cine nu beneficiază de stimulentul financiar lunar acordat angajatorilor care încadrează elevi şi studenţi pe perioada vacanţei?

a)  Angajatorii care incadreaza in munca elevi si studenti anterior datei de incepere a vacantei stabilite potrivit legii, pentru elevii si studentii respectivi;
b)  Angajatorii care au beneficiat, pentru elevii si studentii respectivi, de stimulentul financiar prevazut la art. 1 din lege pentru o perioada de 60 de zile lucratoare in cursul anului calendaristic.

Ce stimulente financiare au angajatorii pentru încadrarea în muncă a elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţelor?

Beneficiază  de  un  stimulent  financiar  lunar,  în   cuantum   de  50%   din  valoarea indicatorului social de referinţă, pentru fiecare elev sau student încadrat în muncă în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial sau a unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.

Ce stimulente financiare au angajatorii care încadrează şomeri care mai au 5 ani până la pensie?

Angajatorii beneficiază lunar, timp de 12 luni pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare

Ce stimulente financiare au angajatorii care încadrează şomeri de peste 45 de ani sau şomerilor părinţi, unici susţinători ai familiilor monoparentale?

Primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare persoană angajată o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni

Ce avantaje financiare au angajatorii care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ?

a)  primesc lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare absolvent:
b)  o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în
muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;
c)  o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data
încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;