Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Întrebări frecvente

Ce este prima de încadrare?

Persoanele care, în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, precum şi şomerii de lungă durată înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care nu beneficiază de şomaj, se încadrează pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km, faţă de localitatea de domiciliu, poate beneficia de o primă de încadrare, egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării

Ce este prima de instalare?

Persoanele care, în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj precum şi şomerii de lungă durată înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care nu beneficiază de şomaj se încadrează pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, într-o localitate şi urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, poate beneficia de prima de instalare, reprezentând o sumă egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării.

Ce categorii de persoane nu pot beneficia de prima de instalare, respectiv prima de încadrare?

a)  Persoanele care au mai beneficiat de o primă de încadrare sau de o primă de instalare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate;
b)  Persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

Care sunt activităţile care constituie serviciile de preconcediere in sensul Legii nr. 76/2002?

a)  informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesională;
b)  plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in modalităţi de căutarea unui loc de munca;
c)  reorientarea profesională in cadrul unităţii sau prin cursuri de formare de scurta durata;
d)  sondarea opiniei salariaţilor si consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a şomajului.

Care este scopul serviciilor de informare si consiliere profesionala, in sensul Legii nr. 76/2002?

Informarea şi consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de munca, care au ca scop:
      a)  furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;
      b)  evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale;
      c)  dezvoltarea abilitaţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de munca, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria cariera;

In ce constau serviciile de mediere oferite persoanelor în căutarea unui loc de muncă?

a.  informaţii privind locurile de munca vacante si condiţiile de ocupare a acestora prin publicarea, afişarea, organizarea de burse ale locurilor de munca;
b.  mediere electronica având ca scop punerea automată in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul;
c.  preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregătirea, aptitudinile, experienţa si cu interesele acestora.

In ce constau serviciile de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri?

Consultanţa si asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se acorda, la cerere, persoanelor in căutarea unui loc de munca, sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanţa.
Serviciile menţionate pot fi realizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de munca sau, după caz, de firme private, organizaţii profesionale, fundaţii si asociaţii specializate in aceste domenii, cu care agenţiile încheie contracte in condiţiile legii.

Ce obligaţii au angajatori referitor la locurile de muncă vacante pe care le au?

Angajatorii au obligaţia sa comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de munca judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, in căror raza îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.
Angajatorii au obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost comunicate, în termen de o zi de la data ocupării acestora, în condiţiile legii.

De cine sunt acreditaţi furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării?

Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării, care finanţează aceste activităţi din alte fonduri decât bugetul asigurărilor pentru şomaj, se acreditează de către Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca.