Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Întrebări frecvente

Ce furnizori de servicii specializate pentru sitmularea ocupării nu se supun acreditării?

Nu se supun acreditării de către ANOFM frunizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă din statele membre ale UE şi din SEE care au fost supuşi unei astfel de condiţii în statul de origine sau de provenienţă.

Angajatori

Ce facilităţi am?
a)  Subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă pentru absolvenţi ;
b)  Subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă pentru angajarea şomerilor în vârsta de peste 45 ani sau şomeri unici susţinători ai familiilor monoparentale;
c)  Subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă pentru agenţii economici care au cel puţin 50 angajaţi  şi încadrează persoane cu handicap;

Cine are calitatea de somer?

Persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a)  este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
b)  starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;
c)  nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare;