Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Anunt important pentru absolvenți – promoția 2017

Pentru a beneficia de serviciile oferite de catre AJOFM Argeș în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, un absolvent al promoției 2017 trebuie să se prezinte la agenția pe raza căreia iși are domiciliul pentru a se înregistra ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Înregistrarea trebuie făcută în termen de 60 de zile de la absolvire, deoarece, în condițiile în care în acest termen nu reușește să se încadreze în muncă, poate beneficia de indemnizație de șomaj.
Este important de reținut:
-Pentru persoanele care nu promovează examenul de bacalaureat / licentă, data absolvirii este data încheierii cursurilor sau după caz data susținerii și promovării corigenței/restanței.
-Pentru persoanele care promovează examenul de bacalaureat / licența, data absolvirii este data înscrisă în actul de studiu.
-Pentru a evita expirarea termenului de 60 zile, care reprezintă termen de decădere din drepturi în ceea ce privește stabilirea indemnizației de șomaj, absolventul trebuie să se prezinte la agenție după încheierea cursurilor cu următoarele documente:
* actul de studii (adeverință, diplomă) eliberat de instituția de învățământ absolvită – copie+original;
* adeverință medic – cu mențiunea apt de muncă sau clinic sănătos;
* carte de identitate – copie +original.

AJOFM Argeș acordă, printre altele, următoarele servicii persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă:
- informare și consiliere profesională;
- medierea muncii;
- formare profesională;
- stimularea mobilității forței de muncă.
Stimularea ocupării forței de muncă și stimularea mobilității forței de muncă se face prin acordarea unor facilități care constau în prime de încadrare, prime de activare, prime de mobilitate acordate persoanelor aflate în evidență, care se încadrează în muncă.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați la Agenția Locală Pitești, cu sediul în b-dul Republicii, nr.11, tel; 0218/222415, sau la punctele de lucru din Câmpulug, Curtea de Argeș, Topoloveni, Costești și Mioveni.
Nicolae Bădescu
Director executiv
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş