Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Comunicat de presă: Luna mai 2017 – luna promovării economiei sociale

luna promovării economiei sociale

Reglementat prin Legea nr. 219/2015 și H.G. nr.585/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015, sectorul economiei sociale urmărește creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în întreprinderi sociale de inserţie şi întreprinderi sociale, prin dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupuri vulnerabile, pe termen scurt sau mediu, pentru integrarea treptată a acestora pe piaţa muncii în economia reală, precum și susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social.
Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entitățile în domeniu desfășoară, în principal, activități de interes general precum:
-producerea de bunuri, prestarea de servicii sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia;
-promovarea, cu prioritate, a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, dar și dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate acestora;
-dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile.
Categorii de personae juridice de drept privat care pot fi Întreprinderi sociale sau Întreprinderi sociale de inserție
·         Societățile cooperative de gradul I
·         Cooperativele de credit
·         Asociații și fundații
·         Casele de ajutor reciproc ale salariaților
·         Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
·         Societăților agricole
·         Orice alte categorii de personae juridice care respectă, conform actelor legale de înființare și organizare, cumulativ, definiția și principiile economiei sociale prevazute în prezenta lege.
 
Informații suplimentare despre atestarea întreprinderilor sociale și întreprinderile sociale de inserție se pot obține la sediul AJOFM Argeș, Bulevardul Republicii nr. 11, tel: 0248/222415 sau e-mail: ajofm@ag.anofm.ro.
Nicolae Bădescu
Director executiv
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş