Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Ce avantaje financiare au angajatorii care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ?

a)  primesc lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare absolvent:
b)  o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în
muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;
c)  o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data
încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
d)  o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.
Pentru încadrarea absolvenţilor din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele pe o perioadă de 18 luni; angajatorii care menţin raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenţii încadraţi, peste termenul de 18 luni primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate.