Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Ce stimulente financiare au angajatorii care încadrează şomeri de peste 45 de ani sau şomerilor părinţi, unici susţinători ai familiilor monoparentale?

Primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare persoană angajată o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni