Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Ce stimulente financiare au angajatorii care încadrează şomeri care mai au 5 ani până la pensie?

Angajatorii beneficiază lunar, timp de 12 luni pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare