Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Ce stimulente financiare au angajatorii pentru încadrarea în muncă a elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţelor?

Beneficiază  de  un  stimulent  financiar  lunar,  în   cuantum   de  50%   din  valoarea indicatorului social de referinţă, pentru fiecare elev sau student încadrat în muncă în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial sau a unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.