Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

In ce condiţii angajatorii beneficiază de stimulentul financiar lunar acordat pentru angajarea elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţei de vară?

Pentru a beneficia de stimulentul financiar, angajatorii trebuie ca, pe perioada vacanţelor stabilite potrivit legii, să încadreze în muncă elevi şi studenţi în baza:
a)  unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata
vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial;
b)  unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală
sau mai mică decât durata vacanţei.