Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Ce documente sunt necesare angajatorilor care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţei de vară?

Angajatorii încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor, o convenţie şi depun o cerere însoţită de următoarele documente:
► tabel nominal cuprinzând elevii şi studenţii încadraţi în muncă pe perioada vacanţelor, o   adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ prin care se atestă că persoana are statut de elev sau, după caz, de student şi urmează cursurile într-o instituţie de învăţământ de stat sau particular, înfiinţată potrivit legii, cuprinzând şi precizarea expresă a perioadei de vacanţă;
► actul de identitate al elevului sau studentului, în copie;
► copia contractului de muncă încheiat cu respectarea condiţiilor de vârstă şi a regimului
legal al muncii tinerilor, înregistrat, după caz, la inspectoratul teritorial de muncă, conform prevederilor legale;
► declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că angajatorul nu a mai beneficiat de stimulent pentru elevii si studentii respectivi.