Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Ce stimulente financiare au angajatorii care încadrează în muncă persoane cu handicap?

Angajatorii care încadrează persoane cu handicap beneficiază de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare beneficiază care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani.