Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Care sunt obligaţiile angajatorilor în cazul concedierilor colective?

In cazul concedierilor colective, angajatorii au obligaţia să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea şomajului şi prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri.
Angajatorii   sunt  obligaţi   sa  acorde  preaviz,   conform  prevederilor  Codului  muncii   sau  ale contractului colectiv de munca, angajaţilor care urmează sa fie disponibilizaţi.
In perioada preavizului angajaţii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de munca ori de alţi furnizori de servicii de ocupare din sectorului public sau privat, acreditaţi, selectaţi de către acestea, in condiţiile legii.
In vederea realizării serviciilor de preconcediere, angajatorii sunt obligaţi să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.