Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Cum să...?

Cum să redactăm un CV?

Curriculum Vitae este un document care trebuie, după câteva minute de lectură, să-i stârnească angajatorului curiozitatea şi dorinţa  de a întâlni personal candidatul.

Exista 3 tipuri principale de Curriculum Vitae:

European: Odată cu formarea diverselor instituții și organizații din cadrul Uniunii Europene a apărut și necesitatea de procese și instrumente care să faciliteze atingerea diverselor obiective în cadrul Uniunii Europene. Astfel, a apărut și a început să fie  promovat CV-ul în format Europass. Deja acesta este folosit intens în multe, dacă nu chiar toate instituțiile Uniunii Europene, fiind unul dintre principalii pași cu care un candidat în căutarea unui loc de muncă în cadrul instituțiilor UE, trebuie să se familiarizeze.

Cronologic: prezintă istoricul profesional în ordine cronologică (începând cu cele mai vechi informaţii); este recomandat atunci când ai o experienţă profesională relevantă şi urmăreşti un post din acelaşi domeniu în care ai lucrat până în prezent.

Funcţional: este recomandat celor care îşi caută un prim loc de muncă sau care doresc să îşi schimbe domeniul de activitate

 

MODEL CURRICULUM VITAE  EUROPASS

 

Curriculum vitae

Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Adresă(e)

Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Telefon(oane)

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Mobil:

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Fax(uri)

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

E-mail(uri)

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Naţionalitate(-tăţi)

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Data naşterii

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Sex

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Funcţia sau postul ocupat

 

Activităţi şi responsabilităţi principale

 

Numele şi adresa angajatorului

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

Menţionaţi separat fiecare formăa de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)

Calificarea / diploma obţinută

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

 

 

Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

 

 

Permis(e) de conducere

Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

 

 

Informaţii suplimentare

Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

 

 

 

 

 

 

Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)